Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  icon

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи 


знайти схожі
НазваМіністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи 
Сторінка14/50
Дата конвертації12.02.2012
Розмір1.28 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   50

 
47
Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями: 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«ВСТУП ДО ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ» 
НЕ 1.1. Предмет,  завдання  та  методи  вікової  психології  Поняття  про 
вікову психологію Сутність, об’єкт і предмет вікової психології Галузі вікової 
психології. Місце вікової психології системі психологічних наук. Завдання та 
проблеми  вікової  психології.  З  історії  розвитку  вікової  психології.  Методи 
вікової  психології.  Поняття  про  метод  дослідження.  Вимоги  до  методів 
дослідження.  Особливості  дослідження  дитячої  психіки.  Структура  методів 
вікової  психології.  Етапи  психологічного  дослідження.  Психологічна 
характеристика основних методів вікової психології. 
НЕ 1.2.Загальна  характеристика  онтогенезу  людської  психіки
  Загальна 
характеристика  онтогенезу  людської  психіки.  Закономірності  психічного 
розвитку.  Умови  психічного  розвитку.  Характеристика  поняття  «психічний 
розвиток».  Характерні  риси  розвитку  психіки.  Фактори  та  рушійні  сили 
розвитку  психіки.  Проблема  співвідношення  навчання  і  розвитку. .Роль 
спадковості  і  середовища  у  психологічному  розвитку  .Основні  теорії 
психічного розвитку 
НЕ 1.3.Вікова періодизація психічного розвитку Поняття про періодизацію 
психічного  розвитку  Історичний  аналіз  періодизацій  психічного  розвитку. 
Принципи  побудови  періодизації  психічного  розвитку.  Критерії  вікової 
періодизації.  
НЕ 1.4. Проблема  періодизацїї  психічного  розвитку  Критичні  періоди 
розвитку.  Схема  періодизації  психічного  віку  особистості  (Л.С.Виготський, 
Б.Д.Ельконін,  Петровський  А.В.)  Періодизації  за  зовнішніми  ознаками 
розвитку.  Періодизації  за  однією  ознакою  розвитку.  Періодизації  на  основі 
суттєвих ознак психічного розвитку. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
«ПСИХОЛОГІЯ ВІКОВОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ» 
НЕ 2.1Початок людського життя. Пренатальний період Характеристика 
періодів пренатального розвитку. Психологічні особливості розвитку плоду. 
Народження  та  його  вплив  на  подальший  розвиток.  Фактори  психічного 
ризику для майбутньої дитини. Значення віку у психічному розвитку дитини, 
фази пренатального віку, початок психічного життя. 
НЕ 2.2 Психологічні  особливості  розвитку  дітей  в  немовлячому  віці
 
Значення  віку  у  психічному  розвитку  дитини.  Передумови  психічного 
розвитку  немовляти.  Криза  новонародженості.  Особливості  анатомо-
фізіологічного  розвитку  немовляти.  Розвиток  аналізаторів.  Роль  спілкування 
дитини  з  дорослими.  Розвиток  моторики  дитини.  Передумови  психічного 
розвитку  немовляти,  спілкування  немовляти  з  дорослими,  особливості 
анатомофізіологічного  та  психічного  розвитку  немовляти,  немовляцтво  як 
період розвитку передумов для формування особистості. 
НЕ 2.3.Психологічна характеристика дітей раннього віку
. Значення віку у 
психічному  розвитку  дитини.  Оволодіння  ходьбою  та  мовленням , їх 
значення  для  психічного  розвитку  дитини.  Соціальна  ситуація  розвитку  в 

 
48
ранньому  віці.  Предметно-маніпуляційна  діяльність.  її  розвиток  та  роль  у 
психічному розвитку дитини. Основні новоутворення в ранньому віці, криза 3 
років.  Особлива  роль  раннього  дитинства  у  психічному  розвитку  дітей. 
Найважливіші досягнення даного періоду. Психічний розвиток та формування 
особистості в ранньому дитинстві 
НЕ 2.4 Дошкільний вік: особливості його розвитку
 Передумови психічного 
розвитку  дошкільника.  Соціальна  ситуація  розвитку  дошкільника.  Гра - як 
провідний тип діяльності. Новоутворення дошкільного віку. Історія вивчення 
дошкільного віку. Психологічна готовність дітей до навчання в школі. Аналіз 
структури  психічної  готовності  до  навчання  в  школі.  Проблема  навчання 
шестирічних дітей 
НЕ 2.5. Розвиток  пізнавальних  особливостей  та  особистості  в 
дошкільному  віці
  Розвиток  пізнавальної  сфери  в  дошкільному  віці.. 
Сенсорний  розвиток.  Розвиток  особистості  та  емоційно-вольової  сфери. 
Формування особистості в дошкільному віці 
НЕ 2.6.Психічний  розвиток  в  молодшому  шкільному  віці
  Проблеми 
шкільного  віку.  Криза 7 років.  Загальна  характеристика  соціальної  ситуації 
розвитку. Навчальна діяльність молодшого школяра. Основні новоутворення 
у  сфері  а)  пізнавальній;  б)  в  особистісному  розвитку.  Характеристика 
початкового  періоду  шкільного  життя  і  діяльності  молодшого  школяра. 
Особливості  і  структура  навчальної  діяльності  молодшого  школяра. 
Розвиток пізнавальних процесів у молодшому шкільному віці. 
НЕ2.7  Особливості  психічного  розвитку  в  підлітковому  віці  
Проблеми 
підліткового  віку.  Соціальна  ситуація  розвитку  та  криза  підліткового  віку. 
Провідний  тип  діяльності.  Анатомо-фізіологічна  перебудова  підлітка. 
Розвиток пізнавальних процесів. 
НЕ 2.8. Становлення  особистості  в  підлітковому  віці
.  Новоутворення 
віку.  Учбова  діяльність  підлітків  Особистість  підлітка  і  основні 
новоутворення в її структурі. Стосунки з однолітками та дорослими. Учбова 
діяльність підлітків. Формування особистості підлітка. 
НЕ2.9.Психологічна 

характеристика 
ранньої 
юності
Загальна 
характеристика  ранньої  юності.  Соціальна  ситуація  розвитку  Спілкування  з 
дорослими  і  ровесниками. .Загальна  характеристика  ранньої  юності. 
Соціальна  ситуація  розвитку  старшокласників.  Спілкування  з  дорослими  і 
ровесниками.  Пізнавальні  процеси  і  розумовий  розвиток  у  старшому 
шкільному віці. 
НЕ 2.10. Становлення  особистості  в  ранньому  віці  
Самовизначення  і 
особистісний  розвиток  в  юнацькому  віці.  Криза 17років.Фактори  вибору 
професії.  Мотиви  вибору  професії.  Формування  життєвих  планів  і 
професійних  інтересів.  Основні  напрямки  розвитку  самосвідомості  у 
ранньому  віці.  Основні  особливості  спілкування  та  емоційного  життя  в 
ранній юності. Засоби виховання вищих почуттів у старшокласників. 
НЕ 2.11. Дорослість  як  етап  онтогенезу
  Дорослість  як  психологічний 
період.  Проблема  віку  дорослості.  Характеристика  соціальної  ситуації 
розвитку  в  період  дорослості.  Провідна  діяльність  дорослої  людини. 

 
49
Ппсихофізіологічний  та  пізнавальний  розвиток  дорослої  людини.  Вікові 
періоди : рання  дорослість, середній вік, пізня  дорослість.  Кризи віку віку : 
(нереалізованості,  спустошеності,  безперспективності).  Кризи  становлення 
особистості. 
здоров’я, 
значущих 
стосунків, 
особистої 
автономії, 
самореалізації, життєвих помилок .є криза середини життя. 
НЕ 2.12. Психологія  старіння  (геронтопсихологія).
  Періодизація  старіння  і 
старості.  Теорії  старіння.  Припинення  активної  виробничої  діяльності  як 
основна ознака соціального старіння. Психологічні зміни в особистості старої 
людини:  зміни  -в  просторовій  орієнтації,  рухах,  логічних  міркуваннях, 
потребах,  мотивації,  емоційно-вольовій  сфері.  Профілактика  старіння. 
Ставлення  старої  людини  до  старості  як  психологічна  проблема.  Проблеми 
геронтології і місце в них питань руйнування (розпаду) психічної діяльності 
особистості.  
Основна література до курсу: 
1.  Абрамова Г.С. Возрастная психология. М.: Академический Проект, 2001.-704с. 
2.  Божович  Л.І.  Личность  и  ее  формирование  в  дестском  возрасте. - М.:  Просвещение, 
1968.- 464с. 
3.  Вікова психологія / За ред. Г .С.Костюка. - К.: Радянська школа, 1976. -271с. 
4.  Вікова  та  педагогічна  психологія:  Навч.  посібн./  О.В.Скрипченко,  Л.В.Долинська, 
З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416 с 
5.  Костюк  Г.С.  Навчально-виховний  процес  і  психічний  розвиток  особистості  К,:  Рад. 
школа, 1989, 
6.  Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2002. – 456 с. 
7.  Немов  Р.С.  Психология.  В 3 кн.  Кн.2.  Психология  образования. - М.:  Просвещение: 
ВЛАДОС, 1995. – 496 с. 
8.  Обозов Н.Н. Возрастная психология: юность, и зрелость. - СПб.: СанВеда, 2000.–135 с. 
9.  Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 
2005. – 
10. Фридман Л.М. Психология детей и подростков. - М.: Изд. Института психотерапии, 2003. 
– 479 с. 
11. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. - М, 1981. 
12.  Хрестоматия  по  детской  психологии:  от  младенца  до  подростка.  Учебное  пособие / Ред.-
сост.  к.психол.н.  Г.В.Бурменская / Изд. 2-е,  расш. - М.:  Московский  психолого-
социальниый институт, 2005. – 656 с 
 
 
„ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ" 
(Всього годин -- 108; 3 кредити) 
Форма контролю: іспит 
Мета  курсу:  Забезпечити  підготовку  студентів,  які  володітимуть 
глибокими  знаннями  в  області  сучасної  педагогічної  психології,  здатних  до 
практичної,  викладацької,  самостійної  науково-дослідницької  та  науково-
педагогічної діяльності. 
Компетеннції,  якими  має  оволодіти  студент  у  процесі  вивчення 
курсу «Педагогічної психології» студент  
знати:  основні  і  спеціальні  методи  педагогічної  психології;  основні 
проблеми  педагогічної  психології,  її  історію  та  тенденції  розвитку;  види, 
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   50

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:

Схожі:

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconМіністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи 

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconМіністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи 

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconМіністерство освіти І науки україни  чернівецький національний університет імені юрія федьковича  географічний факультет 

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Історичний факультет Кафедра історії Центральної та Східної Європи
Навчально-методичний   комплекс   дисципліни   затверджений   на   засіданні   кафедри 

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconМіністерство освіти і науки України  Львівський національний університет імені  Івана Франка 

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconМіністерство освіти І науки україни  львівський національний університет імені івана франка 
Мета  вивчення  історії  філософії  полягає  у  формуванні  в  студентів  філософської 

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка  кафедра загальної та соціальної педагогіки 

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconМіністерство освіти І науки україни  передмова  національний технічний університет 

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconМіністерство освіти І науки україни київський міський педагогічний університет імені Б. Д. Грінченка кафедра філософії

Міністерство освіти і науки України   Чернівецький національний університет   імені Юрія Федьковича  Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  iconМіністерство освіти І науки україни  житомирський державний університет  імені Івана Франка 
Філософська  підготовка  аспірантів,  стажистів  та  здобувачів  вчених  ступенів  є 

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документы


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2011
звернутися до адміністрації
Документы | Документи | Documents
Документи