Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 icon

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1


знайти схожі
НазваБезпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1
Сторінка87/153
Дата конвертації12.02.2012
Розмір2.55 Mb.
ТипДокументы
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   153

забороняється користуватися фотоапаратами і кіноапаратами, радіоапа-
ратурою і біноклями. Ці предмети повинні перевозитися тільки 
упакованими в багажі або ручний клади. 
Розпорядження командира літака повинні беззаперечно викону-
ватися усіма без винятку особами, що знаходяться на літаку. 
В усіх випадках при посадці в літак необхідно вивчити правила 
поводження під час польоту, а також правила користування аварійними 
рятувальними засобами. Вони написані на дверях аварійних виходів, в 
інструкціях, що знаходяться в бортпровідників, і т.д. 
При різних видах аварій пасажирам необхідно виконувати команди 
екіпажа, не допускаючи при цьому паніки.                                                  
При вмиканні в салонах світлового табло «Пристебнути ремені» 
або оголошенні про це бортпровідником усі пасажири зобов'язані 
пристебнутися до крісел прив'язними ременями, якими обладнане 
кожне крісло. 
? ? ? ? ? 
 
4.6. Засоби захисту в надзвичайних ситуаціях 
 
Ефективний захист людини у надзвичайних ситуаціях досягається 
своєчасним і грамотним використанням заходів захисту. Заходи захисту 
діляться на індивідуальні (313), першої медичної допомоги (ПМД), та 
колективні (КЗЗ). 
313 за призначенням поділяються на засоби захисту органів 
дихання, шкіри та медичні. За принципом дії 313 бувають фільтруючі та 
ізолюючі. В системі МНС України використовуються такі фільтруючі 
заходи захисту органів дихання. 
Фільтруючі протигази для дорослого населення ГП-5, ГП-5М, ГП-
7, ГП-7В; дитячі протигази ПДФ-Ш (шкільний), ПДФ-Д (дошкільний), 
камера захисна дитяча КЗД (для грудних дітей). Фільтруючі протигази 
призначені для захисту органів дихання, очей, шкіри обличчя від дії 
ОР, РР, СДОР та інших шкідливих домішок у повітрі. 
Принцип дії протигазів заснований на явищі поглинання 
(адсорбції) газів та пари на шихті активованого вугілля каталізатора та 
механічного очищення повітря від РР на протиаерозольному фільтрі 
(ПАФ). Шихта та ПАФ розташовуються у коробці для фільтрування та 
поглинання. Для вибіркового поглинання деяких СДОР у комплект 
протигазів включають ДПГ-1,3 (додаткові патрони газові). 
Головними характеристиками фільтруючих протигазів є: 
– захисна потужність (Q) – час, на протязі якого протигаз 
здійснює ефективний захист людини від шкідливих речовин. 
 
? ? ? ? ? 
 
 
286

Питання  самоконтролю  
Тема «Природні небезпеки» 
1.   Що є причиною виверження вулканів та землетрусів? 
2.   Яке стихійне лихо спричиняє найбільші матеріальні збитки? 
3.   Які види стихійних лих спричиняють найбільшу кількість людських 
жертв? 
4.   Появу яких стихійних лих можна прогнозувати? 
5.   Які стихійні лиха вважаються непередбачуваними? Тема «Небезпеки 
техногенного характеру» 
1.   Чим відрізняються аварії від катастроф? 
2.   Визначте основні джерела антропогенного забруднення 
навколишнього середовища та дайте їх характеристику. 
3.   Охарактеризуйте основні принципи радіозахисного харчування. 
Наведіть приклади радіопротекторів та антимутагенів. 
4.   До найголовніших джерел хімічних аварій та катастроф можна 
віднести: 
- викиди та витоки небезпечних хімічних речовин; 
- загорання різних матеріалів, обладнання, будівельних конструкцій, 
яке супроводжується забрудненням навколишнього середовища; 
- аварії на транспорті при перевезенні небезпечних хімічних речовин, 
вибухових та пожежонебезпечних вантажів. 
Дайте характеристику та визначте наслідки цих аварій і катастроф. 
5.   Визначте основні причини дорожньо-транспортних пригод. Які 
заходи запобігання аваріям на автотранспорті ви знаєте? 
Тема «Соціально-політичні небезпеки» 
1.   Поясніть поняття «конфлікт» та спробуйте дати власне визначення. 
2.   Що є формою насильства, яка застосовується окремими групами 
людей для боротьби проти держави? 
3.   Який вид тероризму найбільше поширений в Україні? 
4.   Як уникнути небезпечних ситуацій криміногенного характеру? 
5.   Дайте оцінку соціальним аспектам алкоголізму. 
6.   Визначте хвороби, викликані курінням.  
Тема «Комбіновані небезпеки» 
1.   Дайте оцінку основним причинам виникнення екологічної кризи. 
2.   Визначте екологічні проблеми, які мають глобальний характер, та 
дайте їм характеристику. 
3.   Які шляхи виходу з глобальної екологічної кризи, на Ваш погляд, 
найбільш ефективні? 
4.   Які хвороби викликають віруси, бактерії, які захворювання 
передаються кишковим шляхом? 
5.   Які клітини організму найбільш чутливі до дії ВІЛ, який 
найпоширеніший шлях передачі ВІЛ-інфекції в Україні? 
6.   З'ясуйте причини вживання наркотиків. Які наслідки наркоманії? 
Чи можна позбутися наркотичної залежності? 
 
287

Тема «Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі» 
1.   Що таке урбанізація? Визначте етапи й стадії розвитку урбанізації. 
Які особливості сучасного етапу урбанізації? 
2.   В чому полягає привабливість міського способу життя? 
3.   Порівняйте якість повітря в приміщенні та зовні. Де повітря 
чистіше? Аргументуйте свою точку зору. 
4.   Що є основними джерелами забруднення атмосфери міста? 
5.   Порівняйте переваги та недоліки проживання в місті та селі. 
6.   Визначте основні шляхи поліпшення екологічного стану міст. 
Питання для обговорення на семінарських заняттях 
Тема «Природні небезпеки» 
1.   Загальні причини виникнення природних небезпек. 
2.   Характеристика літосферних стихійних лих. 
3.   Гідросферні стихійні лиха. 
4.   Атмосферні стихійні лиха. 
5.   Правила поведінки та дії людей при землетрусах та повенях. 
6.   Правила поведінки людей в лавинонебезпечних регіонах та при 
ураганах. 
7.   Заходи захисту людей від шкідливих факторів пожежі.  
Тема «Небезпеки техногенного характеру» 
1.   Види аварій, їх характеристика. 
2.   Антропогенні чинники виникнення несприятливих екологічних 
ситуацій. 
3.   Наслідки аварії на ЧАЕС. 
4.   Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на здоров'я людей. 
5.   Шляхи підвищення життєдіяльності в умовах радіаційної небезпеки. 
6.   Хімічно небезпечні виробництва. Аварії з витоком сильнодіючих 
отруйних речовин. 
7.   Правила поведінки людей при аваріях на транспорті 
(автомобільному, залізничному, повітряному тощо). 
8.   Пожежі та вибухи на підприємствах, причини й наслідки цих аварій 
й катастроф. 
Тема «Соціально-політичні небезпеки» 
1.   Соціально-політичні конфлікти. Види та форми перебігу 
конфліктів. 
2.   Війна як крайній прояв політичного конфлікту. Причини та 
наслідки війн. 
3.   Тероризм. Види терактів (навести приклади). 
4.   Криміногенна обстановка в Україні. Правила поведінки в умовах 
власної небезпеки. 
5.   Соціальна небезпека: алкоголізм. Алкоголь і здоров'я. 
6.   Тютюнокуріння та його шкідливі наслідки.  
Тема «Комбіновані небезпеки» 
1.   Природно-техногенні небезпеки. 
 
288

2.   Екологічні наслідки антропогенного впливу на біосферу. 
3.   Природно-соціальні небезпеки: причини їх виникнення та 
наслідки. 
4.   Інфекційні захворювання. Профілактика інфекційних захворювань. 
5.   Соціальні хвороби (туберкульоз, венеричні захворювання, СНІД), їх 
причини та наслідки. Шляхи профілактики цих захворювань. 
6.   Харчові отруєння та інфекції, шляхи запобігання. 
7.   Фактори ризику при захворюванні на рак. 
8.   Наркотики. Види наркотиків. Небезпека наркоманії. Тема 
«Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі»
 
1.   Урбанізація та її негативні наслідки. 
2.   Екологічне середовище в містах. 
3.   Джерела забруднення атмосфери міст. Наслідки забруднення. 
4.   Забруднення міських приміщень. 
5.   Якість питної води в містах. Очищення питної води. 
6.   Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст. 
7.   Людина та її здоров'я в урбанізованому середовищі. 
Теми для рефератів, доповідей та контрольних робіт 
Тема «Природні небезпеки» 
1.   Стихійні лиха, які завдають шкоди сільському господарству. 
2.   Загальні закономірності прояву природних стихійних лих. 
3.   Стихійні лиха, які найчастіше трапляються в Україні. 
4.   Характеристика найбільш руйнівних стихійних лих в історії 
людства. Тема «Небезпеки техногенного характеру» 
1.   Вплив техносфери на навколишнє середовище. 
2.   Найнебезпечніші аварії на підприємствах атомної енергетики. 
3.   Порівняльна оцінка впливу на людину природних та техногенних 
випромінювань. 
4.   Характеристика сильнодіючих отруйних речовин та їх влив на 
організм людини. 
5.   Найвідоміші техногенні катастрофи на території України. 
6.   Аварія на ЧАЕС: причини та наслідки. 
7.   Медичні аспекти можливих наслідків промислових аварій та 
катастроф. 
Тема «Соціально-політичні небезпеки» 
1.   Політичні конфлікти в Україні: причини виникнення та способи 
розв'язання. 
2.   Політико-правове виховання молоді як засіб запобігання 
політичним конфліктам. 
3.   Екологічні наслідки військових дій. 
4.   Соціально-політичні проблеми тероризму. 
5.   Злочинність - соціальна проблема сучасності. 
6.   Соціальні небезпеки: алкоголізм, куріння.  
Тема «Комбіновані небезпеки» 
 
289
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   153

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:

Схожі:

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconРаїнська мова професійного спілкування рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ "Каравела" 2005
Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconАкадемія управління персоналом
...

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconРекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих на- вчальних закладів (лист №4/18-г-2151 від 04. 12. 07)
Т. Асламова, Т. Бакка, В. Бортніков, Т. Гінєтова, Л. Дух, О. Желіба, В. Кононенко, 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconФілософія:  Навчальний  посібник   для  студентів  2  курсу  фпо  і 
...

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconДержавний інститут підготовки кадрів  кафедра «Екології та безпеки життєдіяльності» 
П И Т А Н Н Я  В И Н Е С Е Н І  Д Л Я  В И В Ч Е Н Н Я  С Т У Д Е Н Т А М И ДО заліку 12 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconМіністерство освіти І науки україни  красноармійський індустріальний інститут  державний вищий навчальний заклад 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconКиїв  “Аграрна освіта”  2004  1         ббк 48        З41 

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconУдк: 371 (038)  ббк 74 я 2+74. 0     П 48    Удосконалення  педагогічної  майстерності  в  умовах  особистісно  зорієнтованої  освіти:  Модульний  посібник

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconTretyak О. М. Гринжевський М. В
Засновник — Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук, м. Київ

Безпека   життєдіяльності      Навчальний посібник                                   Київ  «Основа»  2011      1 iconГолокосту
Віктор Даниленко (Київ, Україна), доктор історичних наук, професор, зав відділом 

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документы


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2011
звернутися до адміністрації
Документы | Документи | Documents
Документи